• :
  • :
Fri 27th Jan

6 Rajab 1444

PRAYER BEGINS IQAMAH
Fajr 5:50 7:00
Sunrise 7:48
Zuhr 12:23 12:45
Asr 2:53 3:30
Maghrib 4:47 4:47
Isha 6:00 7:45
Jumuah 12.25 & 13.15pm

IQAMAH CHANGES:Maghrib: 4:47